معنی و ترجمه کلمه quarrelsomeness به فارسی quarrelsomeness یعنی چه

quarrelsomeness


ستيزه جوئى ،نزاع طلبى ،جنگجوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها