معنی و ترجمه کلمه quarried به فارسی quarried یعنی چه

quarried


داراى کان هاى سنگ ،سنگ دار،ازکان کنده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها