معنی و ترجمه کلمه quarryman به فارسی quarryman یعنی چه

quarryman


معدنکار،معدنچى سنگ کن ،سنگ قواره کن ،کارگر معدن سنگ
علوم مهندسى : کارگر کان سنگ
معمارى : سنگبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها