معنی و ترجمه کلمه quarter ditch به فارسی quarter ditch یعنی چه

quarter ditch


عمران : نهرى که اب جويهاى کوچک را جمع اورى کرده و به کانال تخليه هدايت مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها