معنی و ترجمه کلمه quarterback sneak به فارسی quarterback sneak یعنی چه

quarterback sneak


ورزش : حمله بازيگر بالا با دويدن بجلو پس از گرفتن توپ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها