معنی و ترجمه کلمه quarterdeck به فارسی quarterdeck یعنی چه

quarterdeck


ميزپاس ،عرشه کوچک عقب کشتى ،قسمتى از عرشه کشتى جنگى مخصوص انجام تشريفات نظامى و غيره
علوم نظامى : محوطه تشريفات ناو
علوم دريايى : محوطه تشريفات ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها