معنی و ترجمه کلمه quartering (sea) به فارسی quartering (sea) یعنی چه

quartering (sea)


علوم نظامى : قرار دادن موج در سينه ناو
علوم دريايى : قرار دادن موج در سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها