معنی و ترجمه کلمه quartering (sea) به فارسی quartering (sea) یعنی چه

quartering (sea)


علوم نظامى : قرار دادن موج در سينه ناو
علوم دريايى : قرار دادن موج در سينه ناو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها