معنی و ترجمه کلمه quartering wind به فارسی quartering wind یعنی چه

quartering wind


باد سينه
علوم نظامى : باد در جهت سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها