معنی و ترجمه کلمه quarters allowance به فارسی quarters allowance یعنی چه

quarters allowance


علوم نظامى : حق مسکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها