معنی و ترجمه کلمه quarters in kind به فارسی quarters in kind یعنی چه

quarters in kind


منازل سازمانى
علوم نظامى : مسکن مجانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها