معنی و ترجمه کلمه quartet به فارسی quartet یعنی چه

quartet


قطعه موسيقى مخصوص چهارتن خواننده يا نوازنده ،گروه چهارتنى که قطعه اى رابسرايند)quartet(.،چهارقلو،چهاربخشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها