معنی و ترجمه کلمه quasi adverb به فارسی quasi adverb یعنی چه

quasi adverb


صفت قيدنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها