معنی و ترجمه کلمه quasi concave function به فارسی quasi concave function یعنی چه

quasi concave function


تابع شبه مقعر
بازرگانى : تابع نيمه مقعر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها