معنی و ترجمه کلمه quasi concave به فارسی quasi concave یعنی چه

quasi concave


شبه مقعر
بازرگانى : نيمه مقعر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها