معنی و ترجمه کلمه quasi convex به فارسی quasi convex یعنی چه

quasi convex


شبه محدب
بازرگانى : نيمه محدب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها