معنی و ترجمه کلمه quasi easement به فارسی quasi easement یعنی چه

quasi easement


حق شبيه به حق ارتفاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها