معنی و ترجمه کلمه quasi entail به فارسی quasi entail یعنی چه

quasi entail


قانون ـ فقه : حق عمرى که به مدت عمر ثالث براى متنفع و اخلاف او برقرار شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها