معنی و ترجمه کلمه quasi instruction به فارسی quasi instruction یعنی چه

quasi instruction


شبه دستورالعمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها