معنی و ترجمه کلمه quasi linear equation به فارسی quasi linear equation یعنی چه

quasi linear equation


شيمى : معادله شبه خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها