معنی و ترجمه کلمه quasi money به فارسی quasi money یعنی چه

quasi money


بازرگانى : شبه پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها