معنی و ترجمه کلمه quasi random به فارسی quasi random یعنی چه

quasi random


شبه تصادفى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها