معنی و ترجمه کلمه quasi-elliptic به فارسی quasi-elliptic یعنی چه

quasi-elliptic


شيمى : شبه بيضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها