معنی و ترجمه کلمه quasi به فارسی quasi یعنی چه

quasi


بصورت پيشوند نيز بکار رفته و بمعنى' شبه 'و' بظاهرشبيه 'است
بازرگانى : مشابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها