معنی و ترجمه کلمه quaternion به فارسی quaternion یعنی چه

quaternion


ورق کاغذى که چهار تاه خورده باشد،قسمت چهارگانه ،بخش چهارگانه ،چهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها