معنی و ترجمه کلمه quatrefoil به فارسی quatrefoil یعنی چه

quatrefoil


ارايش چهار پرده اى ،گل چهار گلبرگى ،چهار ترک ،چهار گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها