معنی و ترجمه کلمه queazy به فارسی queazy یعنی چه

queazy


)queasy(تهوع اور،لطيف مزاج ،وسواسى ،زياد دقيق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها