معنی و ترجمه کلمه queen's fianchetto defence به فارسی queen's fianchetto defence یعنی چه

queen's fianchetto defence


دفاع فيانکتوى وزير
ورزش : گشايش لارسن شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها