معنی و ترجمه کلمه queen's gambit accepted به فارسی queen's gambit accepted یعنی چه

queen's gambit accepted


ورزش : گامبى وزير پذيرفته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها