معنی و ترجمه کلمه queen's pawn game به فارسی queen's pawn game یعنی چه

queen's pawn game


ورزش : بازى پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها