معنی و ترجمه کلمه queen's pawn opening به فارسی queen's pawn opening یعنی چه

queen's pawn opening


ورزش : گشايش پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها