معنی و ترجمه کلمه queen's wing به فارسی queen's wing یعنی چه

queen's wing


ورزش : جناح وزير شطرنج

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها