معنی و ترجمه کلمه queenly به فارسی queenly یعنی چه

queenly


درخور ملکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها