معنی و ترجمه کلمه quench-age hardening به فارسی quench-age hardening یعنی چه

quench-age hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى و ترساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها