معنی و ترجمه کلمه quench به فارسی quench یعنی چه

quench


سخت کردن ،فرو نشاندن ،دفع کردن ،خاموش کردن ،اطفا
علوم مهندسى : ترساندن
قانون ـ فقه : کشتن يا خفه کردن
علوم هوايى : سرد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها