معنی و ترجمه کلمه quencher به فارسی quencher یعنی چه

quencher


اطفا کننده ،تسکين دهنده
الکترونيک : خاموشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها