معنی و ترجمه کلمه quenching and tempering furnace به فارسی quenching and tempering furnace یعنی چه

quenching and tempering furnace


کوره بهسازى
علوم مهندسى : کوره ويژه سخت گردانى و ترساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها