معنی و ترجمه کلمه quenching and tempering به فارسی quenching and tempering یعنی چه

quenching and tempering


بهسازى
علوم مهندسى : ترساندن و سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها