معنی و ترجمه کلمه quenching reaction به فارسی quenching reaction یعنی چه

quenching reaction


شيمى : واکنش فرونشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها