معنی و ترجمه کلمه query به فارسی query یعنی چه

query


ايراد، )quaere(تحقيق و باز جويى کردن ،پرسيدن ،استنطاق کردن ،پرسش ،پرس و جو،سوال ،ترديد،جستار،استفسار
کامپيوتر : جستجو
قانون ـ فقه : ترديد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها