معنی و ترجمه کلمه question answer به فارسی question answer یعنی چه

question answer


سئوال - جواب ،صف بستن
کامپيوتر : در صف گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها