معنی و ترجمه کلمه question in dispute به فارسی question in dispute یعنی چه

question in dispute


موضوع متنازع فيه
قانون ـ فقه : مسئله متنازع فيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها