معنی و ترجمه کلمه questioner به فارسی questioner یعنی چه

questioner


سوال کننده ،پرسشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها