معنی و ترجمه کلمه queue به فارسی queue یعنی چه

queue


صف اتوبوس و غيره ،صف بستن ،در صف گذاشتن ،در صف ايستادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها