معنی و ترجمه کلمه queuing theory به فارسی queuing theory یعنی چه

queuing theory


نظريه صف بندى
کامپيوتر : نظريه صف
بازرگانى : نظريه خط انتظار نوبت در تحقيق عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها