معنی و ترجمه کلمه qui aprobat non reprobat به فارسی qui aprobat non reprobat یعنی چه

qui aprobat non reprobat


قانون ـ فقه : نکول بعد از قبول مسموع نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها