معنی و ترجمه کلمه quick action به فارسی quick action یعنی چه

quick action


عمل انى ماسوره
علوم نظامى : عمل ضربتى انى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها