معنی و ترجمه کلمه quick disconnect به فارسی quick disconnect یعنی چه

quick disconnect


کامپيوتر : نوعى رابط الکتريکى که دو نيمه منطبق شونده اش بطور سريع باز و بسته مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها