معنی و ترجمه کلمه quick ening به فارسی quick ening یعنی چه

quick ening


نيروبخش ،مهيج ،زنده کننده ،احياکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها