معنی و ترجمه کلمه quick fire به فارسی quick fire یعنی چه

quick fire


تير سريع ،تيرى که با حداکثر سرعت روى هدفهاى متحرک اجرا مى شود
علوم نظامى : نواخت تند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها