معنی و ترجمه کلمه quick ground به فارسی quick ground یعنی چه

quick ground


زيست شناسى : زمين سست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها